Hörselhjälpmedel

Vi utreder vilka arbetshjälpmedel som krävs för att du ska klara dina hörselmässigt svåra arbetsuppgifter.

HÖRSELNEDSÄTTNING I ARBETSLIVET

Har du svårt att höra på jobbet?

Drar du dig för att delta i möten, konferenser, gruppsamtal, fikapauser, utbildningar och telefonsamtal?

Du är inte ensam. Det finns 1.5 miljoner hörselskadade i Sverige – nästan hälften är yrkesverksamma.

Bild på möte
  • Undvik onödiga, förargliga och energikrävande missförstånd
  • Du slipper ”dubbelarbeta” – det är jobbigt och tidskrävande att fråga om och kolla att man uppfattat korrekt
  • Du slipper telefonsamtal och möten med jobbiga kommunikativa hinder
  • Du finner lyckan och känslan av att vara mer delaktig i diskussioner och på möten
FÖRDELAR MED HJÄLPMEDEL

Vad vinner du på att skaffa extra hjälpmedel för yrkeslivet?

Du kan lägga all fokus på innehållet i vad folk säger istället för att lägga all energi på att uppfatta orden.

ANSÖKA OM BIDRAG

Stöd till arbetshjälpmedel

Om du behöver särskilda hjälpmedel för att utföra dina arbetsuppgifter kan försäkringskassan eller arbetsförmedlingen ge stöd till arbetshjälpmedel. Arbetsgivaren behöver inte alltid stå för dessa kostnader utan Försäkringskassan och även Arbetsförmedlingen kan ta kostnaderna för utredning och inköp.
Legitimerade audionomer fungerar som din konsult i arbetet med att utreda vilka arbetshjälpmedel som krävs för att klara dina hörselmässigt svåra arbetssituationer och arbetsuppgifter.

Audionomen utformar de handlingar som krävs i ansökan till försäkringskassan eller till din arbetsgivare. När ansökan är godkänd bokar vi in ett besök på mottagningen, då vi går igenom funktioner och användningsområden samt anpassar till befintliga hörapparater. Hos Försäkringskassan kan arbetsgivare även söka bidrag för arbetsplatsanpassning, till exempel kommunikationssystem för sammanträdesrum och arbetslokaler.

 

Kontakta auditus

Kontakta oss redan idag för att få hjälp med dina hörselproblem

Kontaktinformation