Auditus Halmstad

Få hjälp med hörselundersökningar och hörapparater, formgjutna hörselskydd eller hörselhjälpmedel för arbetslivet på vår audionommottagning i Halmstad.

Auditus Halmstad är inte längre auktoriserad av Region Skåne.

Besöksadress

Kristian IV:s väg 3, Tornet
302 50 Halmstad

ENDAST TIDSBOKAD MOTTAGNING

Tfn: 010-3333880

Inger Kvant

Inger Kvant
Leg. Audionom