Auditus Älmhult

Få hjälp med hörselundersökningar och hörapparater, formgjutna hörselskydd eller hörselhjälpmedel för arbetslivet på vår audionommottagning i Älmhult.

Besöksadress

Torngatan 4 F
343 31 Älmhult

Tfn: 010-3333880

Malin Mårtensson

Malin Mårtensson
Leg. Audionom

Katarina Wojtania

Katarina Wojtania
Leg. Audionom